Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mezholezy
Mezholezy

Stanoviště č. 1

 Hájenka u Mířkova

fotoNaučná stezka prochází jihozápadní částí Sedmihoří. Jejím cílem je seznámit návštěvníky s některými zákonitostmi vývoje reliéfu krajiny v závislosti na geologické stavbě a klimatických podmínkách, dále s charakteristikou vegetace a zvířeny Sedmihoří, historií osídlení a typických řemesel a se způsobem současného lesního hospodářství.

Věříme, že nebude návštěvníka, který by chtěl krásu, klid a pohodu Sedmihoří ohrozit.
LČR, s.p. , Lesní správa Horšovský Týn Vám děkují a přejí krásné a zajímavé zážitky při poznávání Sedmihoří.

Stezka je dlouhá cca 10 km. Na stezce je umístěno 12 vysvětlujících tabulí. Na její projití je třeba přibližně 4 – 5 hod.

„Přírodě nemůžeme poroučet jinak, než že ji poslechneme.“
Francis Bacon, kolem roku 1610

Rekonstrukci naučné stezky uskutečnil státní podnik Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Horšovský Týn v roce 2004.
Na rekonstrukci se dále podíleli: Městský Úřad Horšovský Týn, odbor ®P, Mgr. Jana Kőnigsmarková , PaedDr. Vladislav Menšík, Jan Veber (foto).

Provozovatel: LČR, s.p. , Lesní správa Horšovský Týn

Základní charakteristika Sedmihoří:
Sedmihoří je nevelká, geologicky a geomorfologicky velmi výrazná a zajímavá jednotka, jedno z Území s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Leží na rozhraní dvou základních geomorfologických subprovincií – šumavy a Poberounské vrchoviny. Tvoří je věnec kopců otevřený na severovýchodě a obklopující vnitřní mísovitou kotlinu. Vrcholy dosahují výšky kolem 600 m (Racovský vrch 619 m, Chlum 610 m, Rozsocha 600 m). Příkré svahy vrchů a jejich relativní výška převyšující o 100 – 150 m okolní, velmi mírně zvlněný reliéf, tak vytvářejí ze Sedmihoří nápadný krajinný Útvar.
V roce 1994 byl Okresním Úřadem v Domažlicích zřízen přírodní park Sedmihoří, který navazuje na stejnojmenný park na Tachovsku. Posláním přírodního parku je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními, historickými, krajinnými a estetickými hodnotami, při umožnění Únosného turistického využití, rekreace a hospodaření.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na