Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mezholezy
Mezholezy

Stanoviště č. 12

Rybníky a mokřady

fotoV bezprostřední blízkosti naučné stezky se nachází soustava Mířkovských rybníků, které plní funkci mokřadu. Soustava se skládá ze třech rybníků: Horního, Středního a Dolního Mířkovského rybníka. Celková výměra rybniční soustavy činí téměř 15 ha.

Rybnikářství má v této oblasti dlouholetou tradici navazující na období rozvoje budování rybníků v 16 století. Na uvedených rybnících nyní provozuje intenzivní chov ryb Klatovské rybářství, a.s. V rybnících můžete spatřit kapra, lína, okouna, Úhoře. Slovem mokřady označujeme trvale zamokřené plochy s vysokou hladinou spodní vody, popř. s bohatými vývěry pramenů. V našich podmínkách jsou to většinou rybníky a jejich pobřežní pásma, říční nivy včetně lužních lesů, rašeliniště, podmáčené smrčiny a umělé mokřady (charakteru kořenových čistíren odpadních vod). Vzájemné mnohonásobně provázané vztahy abiotických a biotických charakteristik mokřadů jim umožňují plnit řadu funkcí, důležitých pro existenci člověka v krajině. Za nejvýznamnější se považují: - zadržování vody, - ochrany před Účinky přívalových srážek a zmírnění povodňových vln, - stabilizace břehů a ochrany proti erozi, - doplňování zásob podzemní vody a její opětovné uvolňování, - čištění vody, - zachycování živin, sedimentů a případných znečiš»ujících látek, jejich využití nebo odbourání, - stabilizace mikroklimatu, -hodnoty estetické a historické, protože jsou často vnímány jako součást kulturního dědictví daného Území. Grafická Úprava: - malá mapka celkové trasy naučné stezky s vyznačením místa "zde stojíte" - snímky mokřadních rostlin a živočichů - např. vrba křehká, chrastice rákosovitá, orobinec Úzkolistý, skokan hnědý, ropucha obecná, motýlice obecná nebo lesklá, šídlo modré, lín, okoun - ryby.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na