Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mezholezy
Mezholezy

Stanoviště č. 2

Lesní hospodářství

fotoLesy, které máte možnost pozorovat při svém putování po naučné stezce spravuje státní podnik Lesy České republiky, s.p.,organizační jednotka Lesní správa Horšovský Týn. Jedná se většinou o borové porosty. Na stinných svazích a v Údolích jsou to porosty smrkové s příměsí jedle, buku, dubu, modřínu a vtroušené břízy.

Stáří zdejších porostů je průměrně 120 let. Jen pro Vaši orientaci uvádíme malou nápovědu 10letý porost má výšku 3 m 60letý porost, výška 15-16 m, průměr kmene 20 cm 120letý porost, výška 25 m, průměr kmene 35 cm. Snahou Lesů České republiky jako správce státního lesního majetku je pěstovat lesy a pečovat o ně tak, aby byl kladen stejný důraz jak na produkci dřeva tak i na ostatní funkce lesa, které označujeme jako mimoprodukční. V oblasti Sedmihoří jsou to především: Půdoochranná funkce - stromy svými kořeny zpevňují písčitou půdu na svazích a zabraňují tak její erozi, svahovým pohybům a poškozování půdy. Rekreační funkce - zdroj relaxace a odpočinku člověka spojený s turistikou, sběrem lesních plodů apod. Produkční funkce - je dána především tvorbou dřeva jako obnovitelného zdroje. Například borová kulatina je používána na výrobu oken, nábytku apod. Uplatňujeme zásady trvale udržitelného hospodaření na principu prosazování přirozené obnovy lesa, využívání domácích dřevin, jejich přirozeného rozmístění a využívání šetrných technologií při výchově a obnově lesa. Na Území Sedmihoří se nachází genová základna borovice o rozloze 487,23 ha. Jedná se o geneticky významné porosty, které jsou zásobárnou reprodukčního materiálu. Obnovování lesních porostů v oblasti Sedmihoří patří, zvláště na jižních lokalitách, k velmi obtížným. Jak jste si jistě všimli není zde mnoho přirozeného zmlazení. Původní porost je tedy nutno pokácet a na jeho místo vysadit nové stromky. Těžbu provádí pracovníci s motorovou pilou, dříví se z lesa dostává za pomoci koní nebo traktorů. V méně kamenitých terénech pracují také harvestory - stroje, které strom pokácí, rozřežou na jednotlivé výřezy a následně je vyvezou z porostu. Na vyčištěné paseky vysazujeme 2leté borovice, na suchých lokalitách "obalované", tzn. s kořenovým balem. Smrkové, bukové a dubové sazenice vysazujeme tříleté. V prvním roce po těžbě zde najdete holou paseku s několika malými stromečky. Ty druhým rokem zcela přikryje buřeň, kterou je nutno ožnout. Stromky tak získají více místa pro svůj růst. Některé holiny se oplocují, aby byly ochráněny proti škodám, které působí srnčí a mufloní zvěř. Když tyto lokality navštívíte za 5 let, budete sami překvapeni jakou sílu mají mladé stromky. Tam kde nebylo "nic", bude 1 - 1,5 m vysoké "houští" stromečků.

Mnoho příjemných zážitků a pohody při putování přejí Lesy České republiky, s.p.,
Lesní správa Horšovský Týn

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na