Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mezholezy
Mezholezy

Stanoviště č. 4

 Geologické poměry Sedmihoří

fotoNacházíme se mezi Jedlovým a Dlouhým vrchem. Z geologického hlediska je Sedmihoří tvořeno složeným pněm hlubinných vyvřelých hornin - žul. Je to téměř kruhové těleso o průměru 4-5 km s výraznou vnitřní koncentrickou stavbou, která se odráží v jeho morfologii.

Vnější lem pně Sedmihorského, tvořený věncem kopců, je budován porfyrickou biotitickou žulou. Vnitřní mísovitá deprese je tvořena dvouslídnou žulou a střed tělesa turmalinicko-muskovitickou žulou (Dlouhý vrch). Na žulách vznikají hlinito-písčité hnědé lesní půdy. Na povrchu jsou tvořeny různě mocnou několika centimetrovou vrstvou pokryvného humusu, pod ním je vrstva mírně obohacená železitými sloučeninami. Ta přechází postupně do matečné horniny. Půdy jsou suché a nepříliš bohaté na živiny, což se odráží i v jednotvárném složení vegetačního krytu.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na