Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mezholezy
Mezholezy

Stanoviště č. 8

Vegetace Sedmihoří

fotoZ hlediska vegetačního a floristického převažují v Sedmihoří borové lesy s relativně jednotvárným a druhově chudým zastoupením rostlinných druhů. Převažují druhy nenáročné na živiny a vláhu. Na stinných svazích a v Údolích jsou to porosty smrkové s příměsí jedle, buku, dubu a modřínu a vtroušené břízy.

Z nižších rostlin jsou zde zastoupeny: metlice křivolaká (Deschampsia flexuosa), tvořící nápadné ostrůvky až koberce, hojná je zde borůvka (Vaccinium myrtillus) a vřes obecný (Calluna vulgaris). Vřes je velmi častý i v okrajových částech lesních porostů, na lesních cestách a pasekách, kde obzvláště na podzim tvoří nápadné fialové koberce. Roztroušeně se na trase naučné stezky vyskytují další druhy: jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), jestřábník zední (Hieracium murorum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), smilka tuhá (Nardus stricta) a jiné. Nápadný je výskyt nižších rostlin - mechorostů a lišejníků. Z mechorostů se zde vyskytují Orthotrichum stramineum, na nejkyselejších stanovištích jsou to polštářky až koberce bělomechu sivého (Leucobryum glaucum). Lišejníky zastupují dutohlávky (Cladonia arbuscula a rangiferina), zoubkočepka šedá (Rhacomitrium canescens) a pukléřka islandská (Cetraria islandica). Mimo trasu naučné stezky byla v Sedmihoří zjištěna řada vzácnějších i chráněných rostlinných druhů jako např. zimostrázek nízký (Polygala chamaebuxus), vřesovec ple»ový (Erica carnea), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), prha arnika (Arnica montana) a plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum). Záleží na citlivém a ohleduplném přístupu každého návštěvníka Sedmihoří, zda jeho příroda zůstane do budoucna zachována.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na