Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mezholezy
Mezholezy

Stanoviště č. 6

Zvířena Sedmihoří

fotoV oblasti Sedmihoří se pravidelně vyskytují prase divoké (Sus scrofa) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Souvislé lesní porosty jsou výhodným životním prostředím pro některé šelmy - lišku obecnou (Vulpes vulpes), kunu skalní (Martes foina) či kunu lesní (Martes martes) a jezevce lesního (Meles meles).

Potravou těchto šelem jsou zvláště menší a drobní savci - veverka obecná (Sciurus vulgaris), myšice lesní (Apodemus flavicollis), norník rudý (Clethrionomys glareolus) a rejsek obecný (Sorex araneus). Sedmihoří je Úživný biotop pro velké množství ptáků. Staré porosty skýtají možnosti hnízdění datlovitých ptáků, mezi které patří strakapoud malý a prostřední (Denrocopus minor a medius) a datel černý (Dryocopus martius). Z krkavcovitých je poměrně častá sojka obecná (Garrulus glandarius) a objevuje se i krkavec velký (Corvus corax). Drobní pěvci jsou zastoupeni několika druhy sýkor rodu Parus - kromě sýkory koňadry a modřinky (P. major, P. caeruleus) je zde rozšířena i sýkora lužní (P. montanus) a parukářka (P. cristatus). Dále je zde možno vidět pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs), pěnici černohlavou, hnědokřídlou a pokřovní (Sylvia atricapilla, communis a curruca). V Sedmihoří je také možné zastihnout některé dravce a sovy, např. káně lesní (Buteo buteo), jestřába lesního (Accipiter gentilis), poštolku obecnou (Falco tinnunculus), výra velkého (Bubo bubo) a kalouse ušatého (Asio otus). Nedílnou součástí lesního hospodářství je myslivost. Zde se snažíme dosáhnout vzájemné vyváženosti mezi potřebami pěstování lesa a chovem zvěře. Za odpovídající ve vztahu k lesu považují LČR takové stavy zvěře, při kterých je současně umožněno odrůstání listnatých dřevin a jedle jak z přirozené, tak umělé obnovy bez ochrany proti zvěři. LČR usilují o druhově, věkově a prostorově pestrý les, který umožňuje chovat zvěř bez nebezpečí výrazných škod na porostech. V této oblasti LČR, s.p. vlastní dvě honitby o výměře 874 a 969 ha s normovanými stavy zvěře srnčí 27 a 30 ks. V honitbách se dále vyskytuje: sika, zvěř mufloní a zvěř černá. Na základě uzavřené smlouvy v honitbách myslivecky hospodaří MS Sedmihoří.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na